ฉันจะรู้ล่วงหน้าได้ไหมว่าจะหมดประจำเดือนเมื่อใด   


      สตรีส่วนใหญ่จะคาดว่าอายุที่ตนเองจะหมดประจำเดือนราว 50 ปี สำหรับหญิงไทยอายุเฉลี่ยที่จะหมดประจำเดือนคือ 49.7 ปี
      ประมาณหนึ่งในสามของสตรีจะหมดประจำเดือนก่อนอายุ 45 ปี และสตรีบางส่วนก็จะมีประจำเดือนไปถึง ช่วงอายุ 50 ปี ต้น ๆ มีส่วนน้อยที่จะมีประจำเดือนไปถึงช่วงวัยห้าสิบกลาง ๆ
      แม้ว่าจะไม่มีทางที่คุณจะทำนายล่วงหน้าได้ว่าเมื่อไหร่คุณจะหมดประจำเดือน แต่ผลการวิจัยทางการแพทย์พบว่ามีปัจจัยหลายๆอย่าง ซึ่งมีผลต่อเวลาที่หมดประจำเดือน เคยคิดกันว่าอายุที่ผู้หญิงเริ่มต้นมีประจำเดือนจะมีผลต่ออายุที่จะหมดประจำเดือนแต่จริงๆแล้วก็ไม่มีข้อมูลใด ๆ สนับสนุนความคิดนี้ แต่เป็นไปได้ว่าอายุที่มารดาของสตรีท่านนั้นหมดประจำเดือนเร็วหรือช้า จะมีผลต่ออายุที่จะหมดประจำเดือนในรุ่นลูกต่อมา ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ได้พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ก็ตาม
      มีปัจจัยที่พิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเวลาที่ผู้หญิงจะหมดประจำเดือนหรือไม่สองปัจจัย คือการรับประทานยาคุมกำเนิดและอายุที่คุณมีบุตรคนแรกและคนสุดท้าย

 

อ่านย้อนหลัง | อ่านเรื่องถัดไป