ไขมันของคุณก่อนหมดประจำเดือน   

      ตลอดช่วงวัยเจริญพันธุ์ของคุณผู้หญิง การมีรูปลักษณ์เป็นแบบเพศหญิง คือมีทรวดทรงองค์เอวที่แคบและมีสะโพกผายกลม ขึ้นกับฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนที่สร้างจากรังไข่

      นอกจากลักษณะดังกล่าวจะบ่งบอกถึงความเป็นเพศหญิงแล้ว ยังมีความสำคัญในแง่สุขภาพของผู้หญิงด้วย

      การมีเอวแคบและสะโพกกลมผาย เป็นลักษณะการกระจายตัวของไขมันซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพของหัวใจ ปกติแล้วอัตราส่วนระหว่างเอวต่อสะโพกจะน้อยกว่า1 และมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจได้ต่ำถ้าอัตราส่วนระหว่างเอวหารด้วยสะโพกเกิน 0.8 คุณจะมีความเสี่ยงมากขึ้น


อ่านย้อนหลัง | อ่านเรื่องถัดไป