ทรวดทรงของคุณเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจได้อย่างไร   

      ก่อนหมดประจำเดือน อัตราส่วนของเอวหารด้วยสะโพกจะน้อยกว่า 0.8 และมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจน้อย แต่หลังจากที่หมดประจำเดือนไปแล้ว การกระจายตัวของไขมันจะเปลี่ยนแปลงไป ทำให้มีความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจสูงขึ้น


      วัดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจของคุณ

รอบเอว =   นิ้ว
รอบสะโพก =   นิ้ว
   

 

Premenopause Postmenopause

 

 

อ่านย้อนหลัง | อ่านเรื่องถัดไป