Women's Health Facts ความจริงเกี่ยวกับสุภาพสตรี

 


     ภายหลังที่ผู้หญิงหมดประจำเดือนตามธรรมชาติไปแล้ว จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคบางโรค เช่น โรคกระดูกพรุน โรคของระ บบหัวใจและหลอดเลือดได้สูงขึ้น เราสามารถลดโอกาสหรือปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดความเจ็บป่วยบางโรค ได้โดยการได้รับการดูแลป้องกันอย่างเข้าใจ มีความจริงที่เกี่ยวกับวัยหมดประจำเดือนที่น่ารู้ ดังนี้

ข้อ 1      ประจำเดือนที่หมดเองตามธรรมชาติจะสังเกตได้จากการที่ให้สตรีไม่มีประจำเดือนนานติดต่อกัน 12 เดือน สาเหตุเกิดจากการที่รังไข่ลดการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนได้ไม่เพียงพอ
      ส่วนการหมดประจำเดือนจากการผ่าตัดนั้น จะเริ่มเมื่อสตรีถูกผ่าตัดรังไข่ออกทั้งสองข้าง อาการของการขาดฮอร์โมนมีดังนี้ ร้อนวูบวาบ , เหงื่อออก , อารมณ์แปรปรวนและช่องคลอดแห้ง
ข้อ 2       สตรีส่วนใหญ่จะหมดประจำเดือนที่อายุประมาณ 50 ปี และจะใช้ชีวิตอยู่ในช่วงวัยทองนี้นานประมาณถึงหนึ่งในสามของช่วงชีวิต
ข้อ 3       หลังหมดประจำเดือน ฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายจะน้อยลง การขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนจะทำให้กระดูกมีการสูญเสียไปจากร่างกาย ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะกระดูกพรุนได้ ภายใน 6 ปีหลังจากหมดประจำเดือน สตรีอาจมีกระดูกบางลงได้ถึงหนึ่งในสามจากของเดิม
ข้อ 4       ถ้าไม่มีการรักษาหรือการป้องกัน โรคกระดูกพรุนอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่มีอาการใดๆ จนกระทั่งกระดูกหักจึงจะเริ่มรู้สึกปวด ตำแหน่งที่กระดูกหักมักจะเกิดขึ้นที่สะโพก ข้อมือและกระดูกสันหลัง

ข้อ 5

ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคกระดูกพรุนคือ

  • เชื้อชาติ (ฝรั่งผิวขาวหรือคนเอเชียจะมีโอกาสสูง)
  • คนที่มีครอบครัวหรือญาติเคยมีภาวะกระดูกหักมาก่อน
  • คนที่หมดประจำเดือนไวกว่าปกติ (หมดเองเร็วกว่าปกติหรือถูกตัดรังไข่ทั้งสองข้าง)
  • มีรูปร่างผอมบาง
  • มีโรคบางชนิดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเนื้อกระดูก
  • การใช้ชีวิต (life style) ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของแคลเซียมในร่างกาย เช่น การสูบบุหรี่จัด , ทานอาหารแคลเซียมไม่เพียงพอ , ไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย
ข้อ 6 ภาวะกระดูกบางหรือกระดูกพรุนที่เกิดขึ้นในช่วง 10 ถึง 20 ปี หลังหมดประจำเดือนร้อยละ 75 มักจะเกิดการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนมากกว่าที่จะเกิดจากอายุมากขึ้น
ข้อ 7 หลังการหมดประจำเดือน สตรีจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจได้สูงขึ้นเท่า ๆ กับเพศชาย และโรคหลอดเลือดหัวใจเป็นสาเหตุการตายที่สำคัญของผู้หญิง

 

 

อ่านย้อนหลัง | อ่านเรื่องถัดไป