Back to MainPage
  << Back        

แบบประเมินว่าการใช้ฮอร์โมนทดแทนเหมาะสมกับท่านหรือไม่

การตอบคำถามต่อไปนี้จะช่วยท่านในการพิจารณาว่าท่านเป็นผู้ที่เหมาะสมจะได้รับฮอร์โมนทดแทนหรือไม่ และพิมพ์คำถามและคำตอบที่ท่านตอบ ไปปรึกษากับแพทย์ของท่าน

1.ท่านเคยเป็นหรือกำลังเป็นมะเร็งเต้านมอยู่  ใช่  ไม่ใช่
2.ท่านเคยเป็นมะเร็งของเยื่อบุโพรงมดลูก  ใช่  ไม่ใช่
3.ท่านกำลังมีเลือดออกจากมดลูกโดยยังไม่ทราบสาเหตุ  ใช่  ไม่ใช่
4.ท่านกำลังเป็นโรคตับที่ทำให้การทำงานของตับผิดปกติ  ใช่  ไม่ใช่
5.ท่านเป็นโรคเลือดแข็งตัวผิดปกติ  ใช่  ไม่ใช่
6.ครอบครัวของท่านในระดับใกล้ชิด ( แม่-พี่สาว-น้องสาว ) เคยเป็นมะเร็งเต้านม  ใช่  ไม่ใช่
7.ท่านเป็นโรคหัวใจหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจ  ใช่  ไม่ใช่
8.ท่านเป็นโรคกระดูกพรุนหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคกระดูกพรุน  ใช่  ไม่ใช่
9.ท่านมีอาการของการขาดฮอร์โมน เช่น ร้อนวูบวาบ เหงื่อออก
    เครียด หงุดหงิดไม่รู้สาเหตุ
 ใช่  ไม่ใช่
10.ท่านเห็นด้วยกับการใช้ยาฮอร์โมน และสามารถที่จะใช้ยาได้อย่างสม่ำเสมอ  ใช่  ไม่ใช่
11.ท่านไม่ค่อยเห็นด้วยกับการใช้ฮอร์โมนในการรักษา และอยากใช้วิธีการทางเลือกอื่น  ใช่  ไม่ใช่
12.ท่านมีความตั้งใจที่จะปฎิบัติตัวเพื่อสุขภาพที่ดี เช่น งดอาหารไขมันสูง
      ทานอาหารแคลเซียมสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 ใช่  ไม่ใช่