เมื่อท่านได้ตรววจเต้านมด้วยตนเองบ่อยๆ จนคุ้นเคยกับเต้านมทั้งสองข้างของท่าน และจำลักษณะเต้านมของท่านได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ ท่านควรจะสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเต้านมของท่านได้ในอนาคต เช่น
  • เส้นเลือดดำซึ่งมองผ่านผิวหนังได้มีจำนวนมากขึ้น หรือเห็นเด่นชัดมากขึ้น
  • ขนาดของเต้านมข้างใดข้างหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงผิดปกติหรือไม่
  • มีการบุ๋มหรือโป่งพองของผิวหนังที่บริเวณเต้านม, หัวนม
  • หัวนมมีการเปลี่ยนแปลง เช่น แดง, เป็นสะเก็ด
  • มีน้ำหรือเลือดออกจากหัวนม
และถ้าท่านคลำได้ก้อนในเต้านมก็อย่าตกใจ ถ้าก้อนนั้นมีขนาดเล็กมาก หรือเป็นก้อนไม่ชัดเจน โดยเฉพาะถ้าก้อนนั้นมีขนาดเปลี่ยนไปตามรอบประจำเดือน ถ้าท่านเป็นคนที่ผอมมาก เนื้อเต้านมที่เป็นปกติของท่านก็จะเด่นชัดขึ้นได้ อาจทำให้ท่านคลำได้เป็นก้อนแข็งๆ ในเต้านม ซึ่งอาจเป็นเนื้อเต้านมที่วางอยู่บนกระดูกหน้าอกของท่านก็ได้

ถ้าไม่แน่ใจใดใด ควรรีบไปปรึกษาแพทย์


โปรดติดตามเรื่องการดูแลเต้านมของท่านในตอนต่อไป

 contact us : q&a@waithong.com