ปริมาณแคลเซียมและใยอาหาร
  แคลเซียม
(มิลลิกรัม)
ใยอาหาร
(กรัม)
ถั่วแดงหลวงดิบ 965 3.8
ถั่วเหลืองดิบ 245 4.7
เมล็ดบัวดิบ 385 2.1
ใบชะพลู 601 4.6
เห็ดลม 541 9.8
ผักแพว 473 1.1
ใบยอ 469 4.0
มะขาม (ฝักสด) 429 6.3
กุ้งแห้งตัวเล็ก 2305 -
กุ้งฝอย 1339 -
ปลาลิ้นหมาแห้ง 1290 -
ปูทะเล 205 -
หอยแมลงภู่ 184 -
ปลาสีเสียดแห้ง 253 -
ปลาไส้ตีน 218 -
นมวัว 240 มิลลิลิตร 300 -
ในอาหาร 100 กรัม
ปริมาณคลอเลสเตอรอล || ปริมาณแคลเซียมและใยอาหาร || ชี่กง - การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ || กลับหน้าหลัก