สถานที่ประชุม

อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น 10 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสถานที่จอดรถ


มีทั้งหมด 10 ชั้น


สำหรับข้าราชการที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโดยไม่ถือเป็น
วันลา และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมได้ตาม
ระเบียบของกระทรวงการคลัง
รายชื่อโรงแรมที่ใกล้สถานที่อบรม

รร. สยามซิตี้
รร. เซ็นจูรี่พาร์ค
รร. ย่านถนนประดิพัทธ์ สะพานควาย
รร. ย่านสยามสแควร์
รร. ย่านราชปรารถและประตูน้ำ