วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2545 เวลา 18.00 น.
ณ โรงแรม Sofitel Central Plaza Bangkok ห้อง Ladprao Suite

 

 18:00-18:15  ลงทะเบียน

 18:20-19:00  Current Trend in Osteoporosis Management

บรรยายโดย Prof. Pierre Delmas, MD.
                   President of the International Osteoporosis Foundation

 19:00-19:20  Clinical Study of Raloxifene in Asian Countries

บรรยายโดย พ.ท.นพ. กิตติศักดิ์ วิลาวรรณ
                   กองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ

 19:20-19:50  Panel Discussion

ผู้ดำเนินการอภิปราย รศ.นพ. นิมิต เตชไกรชนะ
                               ภาควิชาสูตินรีเวชศาสตร์
                               คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

       ลงทะเบียนผ่านทางอินเตอร์เน็ต
     
  ชื่อ - นามสกุล
  ที่อยู่
  Email
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายละเอียดเพิ่มเติม
      
หรือสำรองที่นั่งที่คุณสมฤดี โทร. 02-2070923   
ขอความกรุณากดเพียงครั้งเดียวครับ   
  

 

กลับหน้าหลัก