วิธีการลงทะเบียน :
พ.อ. กิตติศักดิ์ วิลาวรรณ
กรุณาสมัครภายใน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2546 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท ที่นั่งมีจำนวนจำกัด
กองสูตินรีเวชกรรม ร.พ. พระมงกุฎเกล้า 315 ถ. ราชวิถี พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2245-5170
หรือที่ www.waithong.com
โดยโอนเงินเข้าบัญชี MENOPAUSE
ธนาคารทหารไทย สาขา รพ. พระมงกุฎเกล้า เลขที่บัญชี 038-2-51802-5
และ Fax หลักฐานมาที่โทร. 0-2245-5170

* ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา *

 

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนอบรมตลอดหลักสูตร 1000 บาท
ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ, เอกสารการประชุม, กระเป๋าการประชุม,
สิทธิในการเข้าอบรมในวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546,
น้ำชาและกาแฟตามเวลาระหว่างการประชุม, สิทธิในการเข้า Luncheon training course ( LUNCH & LEARN ) พร้อมอาหารตลอด 2 วัน


  ในการลงทะเบียนนอกจากท่านสามารถ download แผ่นพับโฆษณาการประชุม จากหน้าโปรแกรมการประชุม และปฎิบัติตามรายละเอียดในใบสมัครแล้ว
ท่านยังสามารถลงทะเบียนผ่านทางโฮมเพจนี้ได้โดยปฎิบัติดังนี้

1. กรอกรายละเอียดในช่องต่างๆ ให้ครบถ้วน
    โดยเฉพาะเบอร์โทรศัพท์ และ E-Mail address ที่ติดต่อได้
2. ท่านจะได้รับ Code ประจำตัวของท่านหลังจากที่ได้กดปุ่ม send ทางหน้าจอ
    ท่านจะได้รับ e-mail ตอบรับ
3. ให้ท่านโอนเงินผ่านทางธนาคารเข้าบัญชี MENOPAUSE
    ธนาคารทหารไทย สาขา รพ.พระมงกุฎเกล้า เลขที่บัญชี 038-2-51802-5
    ใส่ชื่อและนามสกุลพร้อม code ประจำตัวที่ท่านได้รับไว้ในชื่อผู้โอนเงินด้วย
4. ตอบ e -mail ที่ท่านได้รับในข้อ 2 กลับมาทางโฮมเพจอีกครั้ง
    พร้อมแจ้งรายละเอียดการโอนเงินของท่านเช่นวันที่โอน , ธนาคาร ที่โอนเป็นต้น
5. ท่านจะได้รับการยืนยันตอบรับเป็นครั้งสุดท้าย
    เมื่อทางคณะจัดการประชุมได้รับเงินโอนของท่านแล้ว
6. เมื่อถึงวันประชุม ให้ท่านแจ้งเบอร์ Code ที่ท่านได้รับตั้งแต่ต้น
    ที่โต๊ะรับเอกสารประชุม ท่านจะได้รับความสะดวกและรวดเร็วกว่าปกติ
 


การลงทะเบียนผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ลงทะเบียนผ่าน Internet
ชื่อ - นามสกุล
:
สถานที่ทำงาน :
    หรือ
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
E-mail :
รายละเอียด :
      

ขอความกรุณากดเพียงครั้งเดียว/ คำนำ / โปรแกรมการประชุม / รายชื่อวิทยากร และ ประวัติ / วิธีการ และ ค่าลงทะเบียน /
/ สถานที่ประชุม / ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมครั้งที่แล้ว / กลับสู่หน้าหลัก / Top /

WAITHONG.COM WAITHONG.COM