จัดโดย คลินิกวัยหมดประจำเดือน
กองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า


   1.BiochemicalBoneMarkersinClinicalpractices.doc...download >>>
   2.Nutrition Challenge at Menopause.doc...download >>>
   3.Update on osteoporosis 2.doc...download >>>

  วิธีการ download file :
1. สามารถดูตัวอย่างเอกสารก่อนดาวน์โหลดได้โดยคลิก
    ที่คำว่า download
2. แล้วไปที่เมนู File แล้วเลือกที่ Save as
3. หรือ สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้านี้ โดยคลิกขวา
    ที่คำว่า download แล้วเลือกที่ Save Target As


/ คำนำ / โปรแกรมการประชุม / รายชื่อวิทยากร และ ประวัติ / วิธีการ และ ค่าลงทะเบียน /
/ สถานที่ประชุม / ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมครั้งที่แล้ว / กลับสู่หน้าหลัก / Top /


WAITHONG.COM WAITHONG.COM