วันพฤหัสบดีที่ 6 มานาคม 2546
ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน สี่พระยา

11.30 น. ลงทะเบียน
  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 น. ฟังบรรยายวิชาการ
  13.45 น. Q & A
  14.00 น. ปิดการประชุม


Speaker Pierre D.Delmas, M.D.,Ph.D.
: Professor of Medicine and Rheumatology

  University Claude Bernard of Lyon, France
: President of the board of the International
  Osteoporosis Foundation (IOF)

Moderator พ.อ.นพ.กิตติศักดิ์ วิลาวรรณ
กองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า


Pierre D.Delmas,M.D.,Ph.D. is Professor of Medicine and Rheumatology at the University Claude Bernard of Lyon, France. He is director of the INSERM Research Uni 403 on Pathophysiology of Osteoporosis at the Hopital Edouard Herriot of Lyon. INSERM is the French National Institute for Medical Research. Professor Delmas and and his research group have developed new markers of bone metabolism, such as osteocalcin and pyridinoline crosslinks that have been shown to be useful in the clinical investigation of osteoporisis. He directs basic and clinical research programs in the field of metabolic bone diseases with a special interest for osteoporisis and metastatic bone disease. As a rheumatologist, he is also conducting research activities in osteoarthritis and non steroidal anti inflammatory agents. He has authored more than 400 articles and book chapters in international spientific journals. He is the Associate Editor of the journals Osteoporosis International, and Bone. As the President of the board of the International Osteoporosis Foundation Professor Delmas has been actively involved in the development of educational programs on osteoporosis.

 

กลับสู่หน้าหลัก / Top