คุยกันประสาชาววัยทอง

 

 

          

ศ.นพ.นิกร ดุสิตสิน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพศศาสตรศึกษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
      การพัฒนาทางเพศของเด็กวัยรุ่นเริ่มต้นเมื่อรังไข่และอัณฑะเริ่มผลิตฮอร์โมนเพศ ฮอร์โมนเพศหญิง "เอสโตรเจน" จากรังไข่จะทำให้เด็กผู้หญิงมีการเปลี่ยนแปลงของสรีระจากเด็กหญิงเป็นหญิงสาว มีการเจริญเติบโตของเต้านม สะโพกขยายไหล่แคบ ผมสลวย ผิวงาม เสียงเพราะ มีขนขึ้นแบบของสตรี มีการพัฒนาของอวัยวะเพศหญิง ในขณะที่ ฮอร์โมนเพศชาย "เทสโทสเตอโรน" จากอัณฑะจะจำแลงเด็กชายให้เป็นชายหนุ่ม มีกล้ามเนื้อแข็งแรง ไหล่กว้าง ก้นปอด เสียงห้าว มีหนวดเคราและขนขึ้นแบบผู้ชาย หน้าผากเถิก และมีการพัฒนาของอวัยวะเพศชาย ทั้งสองเพศเริ่มมีความสนใจซึ่งกันและกัน เริ่มมีกำหนัดหรือความต้องการทางเพศอันเป็นผลของเทสโทสเตอโรน หรือ"ฮอร์โมนแห่งกำหนัด" ในผู้หญิงนั้นประมาณครึ่งหนึ่งของเทสโทสเตอโรนผลิตมาจากรังไข่ และอีกครึ่งหนึ่งมาจากต่อมหมวกไต รังไข่และอัณฑะจะเริ่มทำงานเมื่ออายุประมาณ 9-12 ปี และผลิตฮอร์โมนเต็มที่เมื่อ หญิงชายอายุระหว่าง 20-25 ปี

      ในผู้หญิงนั้นหลังจากอายุประมาณ 40-45 ปี การทำงานของรังไข่ก็เริ่มลดประสิทธิภาพลง และเมื่ออายุประมาณ 50 ปี ในผู้หญิงส่วนมากรังไข่ซึ่งเปรียบเสมือนโรงงานผลิตฮอร์โมนเพศหญิงและเทสโทสเตอโรนก็จะปิดสนิท เป็นการเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนหรือวัยทอง ฮอร์โมนเพศหญิงก็จะหมดไป ส่วนฮอร์โมนแห่งความกำหนัดหรือเทสโทสเตอโรนก็จะลดลงทันทีอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง

      เมื่อฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนหมดไปครึ่งหนึ่ง ความกำหนัดในหญิงวัยทองหลายๆคนก็จะลดลงไปด้วย เกิดความเฉื่อยชาทางเพศ ประกอบกับในหญิงวัยทองบางคนอาจมีอาการอื่นของการหมดประจำเดือนผสมเข้ามาอีก เช่น อาการร้อนวูบวาบ เหงื่อออก นอนไม่หลับตลอดจนอาการทงประสาท เช่น ความเครียด ความหงุดหงิด วิตกกังวล เศร้าซึม ขาดความมั่นใจ อาจมีภาระการงานมากขึ้นด้วย ก็จะยิ่งทับถมปั่นทอนความรู้สึกทางเพศลงไปอีก

      เยื่อบุช่องคลอดซึ่งปกติเป็นเซลส์แผ่นกลมๆบางๆ เหมือนข้าวเกรียบปากหม้อซ้อนกันอยู่ 50-60 ชั้น มีการสร้างน้ำหล่อลื่นซึ่งหลั่งออกมาเมื่อเกิดอารมณ์เพศ ทำให้มีเพศสัมพันธ์ได้อย่างมีความสุข แต่เมื่อฮอร์โมนเอสโตรเจนหมดไป เยื่อบุช่องคลอดก็จะบางลงเหลือเซลล์อยู่เพียงไม่กี่ชั้น การสร้างน้ำหล่อลื่นก็จะงวดหมดไป ทำให้ช่องคลอดอักเสบ แห้ง เวลามีเพศสัมพันธ์จะเจ็บปวด จะยิ่งทำให้มีความเฉื่อยชาทางเพศมากขึ้นไปอีกหลายเท่าทวีคูณ

การสำรวจแม่บ้านในเขต กทม.

การมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ
  มีเพศสัมพันธ์ปกติ 34
  ไม่มีเพศสัมพันธ์ 60
  เจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ 6
  แม่บ้านอายุ 45-60 ปี
  การศึกษา น้อยกว่าหรือเท่ากับ ป.6
  ยังอยู่กินกับสามีตามปกติ
  (1192 คน)
  แม่บ้านอายุ 45-60 ปี
  การศึกษา น้อยกว่าหรือเท่ากับ ป.6
  ยังอยู่กินกับสามีตามปกติ
  (1147 คน)
ความต้องการทางเพศ ร้อยละ
  ไม่มีความต้องการ 59
  ลดลง 28
  ปกติ (เหมือนเดิม) 13
  เพิ่มขึ้น <1
เจตคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ N %
  ไม่ใช่เรื่องสำคัญอีกแล้ว 234 47
  ยังมีความสำคัญอยู่ 235 58
  ควรเลิกได้แล้ว 22 5

  แม่บ้านอายุ 45-60 ปี
  การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  ยังอยู่กินกับสามีตามปกติ
  (493 คน)

 

(ข้อมูลจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2528)

 

อ่านหน้าถัดไป