คุยกันประสาชาววัยทอง

 


แบบประเมินสุขภาพ ผลต่อความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ     
      ท่านสามารถประเมินสุขภาพของท่าน ว่ามีความเสี่ยง ที่จะเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจหรือไม่โดยการตอบ คำถามต่อไปนี้

 

แบบประเมิน ว่าการใช้ฮอร์โมนทดแทนเหมาะสมกับท่านหรือไม่     
      การตอบคำถามต่อไปนี้จะช่วยท่านในการพิจารณาว่าท่านเป็นผู้ที่เหมาะสมจะได้รับฮอร์โมนทดแทนหรือไม่ โดยพิมพ์คำถามและคำตอบที่ท่านตอบ ไปปรึกษากับ แพทย์ของท่าน

 

แบบประเมินผลตนเอง : ความเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกพรุน     
      ท่านสามารถประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกพรุนของท่านได้โดยการตอบแบบสอบถามดังต่อไปนี้

 

แบบประเมินอาหารบริโภค : คุณได้รับพลังงานและสารอาหารเพียงพอ     
      แบบประเมินนี้จะช่วยบอกได้ว่า คุณได้รับพลังงานและสารอาหารเหมาะสมหรือไม่